dilluns, 14 de setembre de 2009

Pla Experimental De Llengües Estrangeres (PELE)


Aquest curs comencem un projecte que s'anomena " Puss-in-Boots Project" i que consisteix en l'avançament de l'anglès amb els alumnes d'Infantil. L’inici de la Llengua estrangera en aquesta etapa permet fixar unes bases sòlides des del punt de vista auditiu i fonètic en una edat en què es té molta plasticitat perceptiva. Com abans s’iniciï aquesta, més seguretat tindran els nens en un futur a l’hora de produir missatges orals.


Les unitats didàctiques i base de la motivació del Projecte es basa en l’explicació dels contes tradicionals ,arrel dels quals, sorgeixen totes les activitats i cançons. A partir d’aquí, i atenent un dels nostres objectius com a ZER, que és:” Facilitar l’aprenentatge de la llengua estrangera amb el suport de les noves tecnologies”, plantejarem una sèrie d’activitats comunicatives: visualització dels contes en Dvd, power points, representacions molt curtes dels contes, enregistraments d’aquestes en vídeo, visualització de les seves actuacions al bloc d’anglès, el qual és una gran eina per motivar-los, aprendre cançons senzilles, activitats de TPR, jocs...

La introducció de senzilles “chants” en començar i acabar la classe farà que a més d’utilitzar la llengua anglesa de forma comunicativa, ajude a la seva necessitat de socialització i relació entre ells.
El treball dels trets culturals amb la celebració de diverses festes farà que el nen pugue comparar la seva realitat cultural amb la dels països de parla anglesa. Aquest fet ajuda molt als nens en la comprensió de l’existència d’una diversitat cultural que és bo que coneguen, aprecien i aprenguen a respectar de molt petits.


Per aconseguir tots aquests objectius demanarem en certs moments l'ajut dels pares, ja ho explicarem en el seu moment, però ja d'entrada, gràcies pel que segur serà el vostre suport i col.laboració.

Situació dels Ceips de la Zer

Tagzania: zermestral